Projekty realizowane w 2014/2015

 

 

 

1

European Youth Murals
The idea of European youth murals is not only to help promote peace within understanding of other countries by students illustrating there unique cultures and communities or concepts they believe represent friendship or peace. The project will also help develop the bringing life into learning and learning to life idea a little closer. The project enables many subjects to come together and work towards and within one objective. The English language,art,culture and geography being the leading topics with probabilities of other subjects like music in the form of songs like national anthems being incorporated. Murals might included flags, landscapes,landmarks, notable citizens/leaders, festivals, holidays, holy days and native cuisine, clothing or proverbs. Students might depicted their schools, homes or themselves. Students may include text in their artwork. When possible, they would include English translations of text. It would be nice if you could give an explaination about the symbolism or meaning of your mural (150 words or less).

Tekst jest oryginalny. Pochodzi od koordynatora projektu z Grecji, który nie jest nauczycielem języka angielskiego - D Dean.

Ideą projektu "European Youth Murals" jest promowanie pokoju na wiecie w odniesieniu do wielu krajów i jak ta idea widziana jest przez uczniów ilustrujących swoją unikalną kulturę oraz społeczeństwo lub koncepcje w jakie wierzą a odzwierciedlają przyjaźń i pokój. Projekt ma również na celu rozwinąć umiejętność jaką jest wdrażanie życia w naukę - życia nieco bliżej. Ten projekt umożliwia spotkać się wielu przedmiotom razem: Język angielski, sztuka, kultura i geografia, które są przewodnie w tym projekcie z możliwością innych przedmiotów takich jak: muzyka (piosenki, hymny, melodie i piosenki charakterystyczne dla danego regionu). Murale mogą zawierać flagi, pejzaże, charakterystyczne miejsca, znaczących ludzi, święta, narodową kuchnię, ubrania i przysłowia. Studenci mogą pokazać swoje domy, szkołę oraz samych siebie. Można wstawić tekst do muralu. Mogą oni również przetłumaczyć swoje teksty. Byłoby ładnie gdyby dany kraj przedstawił opis symboliki danego muralu.
Mural ma mieć wymiary 51cm na 152cm-wykonay metodą dowolną.

 

Nauczyciel ze szkoły w Tarragonie odpowiedział:
Thank you for sending your wonderfull mural to our school I will show it to the children and other teachers next week. I like it very much.
Big hug
Teacher Nick
 

Przykładowe prace:
http://europeanyouthmurals.wordpress.com/explanations-of-the-murals/

http://europeanyouthmurals.wordpress.com/2013-murals/

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHW7XIvMuo8&feature=youtu.be

Subjects:
Gegraphy, Geology, History, History of Culture, Language and Literature, Music, Politics, Pre-school Subjects, Primary School Subjects, Religion, Special Needs Education
 

Languages:
EN
 

Pupil's age:
3 - 19
 

Tools to be used:
Chat, e-mail, Forum, Other software (Powerpoint, video, pictures and drawings), Project Diary, Twinspace, Web publishing
 

Aims:
The idea is that European Youth Murals will illustrate students unique cultures and communities or concepts they believe represent friendship...
 

Work process:
September 2013 Second phase of project starts September 2013 - April 2014 pupils work on murals (To be mailed at any...
 

Expected results:
Murals Knowledge about partner countries bringing together of different subjects working +on one topic. bringing learning to life and life into learning Mural...

 

2

Projekty Comenius 2014 Barcelona - Hiszpania "SCIENCE EDUCATION EUROPEAN NET"


http://www.umigzarki.pl/aktualnosci_span/2642
 

Warto zobaczyć:

http://www.youtube.com/watch?v=vwhB07nW8Ec&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MjnjL_5STrw&feature=youtu.be

   

3

Projekt: Jestem cząstką przyrody - organizowanie imprez naukowych w szkole.


Program Erasmus plus
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność pracowników
Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej
Data rozpoczęcia projektu 31.12.2014

Data zakończenia: 30.12.2016
Instytucja wnioskująca: Szkoła podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach
Instytucja uczestnicząca w projekcie: VisMedNet Association Malta

Wniosek numer: 2014-1-PL01-KA101-000159
Tytuł: Jestem cząstką przyrody - organizowanie imprez naukowych w szkole

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014, w dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest FRSE. Twórcy projektu: Joanna Gil, Agnieszka Stróżna, Magdalenia Surma, Anna Madejska, Beata Maślankiewicz, Mariola Pasikowska, Krzysztof Błaszczyk. Uczestnicy mobilności do Malty 8-15 .07.2015r.: Joanna Gil, Agnieszka Stróżna, Anna Madejska, Beata Maślankiewicz, Mariola Pasikowska, Marcin Nowak
 

Streszczenie projektu:
Cele projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły, wymiana wiedzy, doświadczeń na temat nowoczesnych form organizowania imprez naukowych w szkole, przeniesienie zdobytej wiedzy do naszej instytucji i zastosowanie jej przy organizacji akcji wynikających z projektu, organizacja konkursów, olimpiad, quizów i wystaw o charakterze przyrodniczym i proekologicznym, pogłębienie współpracy międzynarodowe, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, wykorzystanie nowych, praktycznych doświadczeń w realizacji celów naszej instytucji, propagowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, ochrony środowiska, udział w formie doskonalenia zawodowego za granicą takie jak job shadowing, upowszechnianie i rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych: blogi, fora, platforma edukacyjna SEEP, eTwinning, włączenie środowiska lokalnego oraz instytucji i organizacji proekologicznych regionu w przygotowanie imprez naukowych, upowszechnianie treści jakie niesie dana impreza oraz i techniki wykorzystywanej w jej przebiegu, dzielenie się wiedzą, przekazywanie praktycznych umiejętności w zakresie technicznych aspektów organizacji imprezy naukowej, wzbogacenie umiejętności kadry w zakresie pracy projektowej i w zespołach z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, poprawienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz zaistnienie jej na platformie europejskiej, pokazanie równowagi między instytucjami partnerskimi na zasadzie przenikania, nadanie placówce wymiaru internacjonalnego poprzez mobilność jako element kształcenia.


Opis projektu:
Patronem szkoły jest biolog, przyrodnik i propagator ochrony środowiska. Zainspirował on nauczycieli do stworzenia projektu, który będzie kształtował postawy proekologiczne, uświadamiał uczniom jak ważna jest ochrona środowiska. Dodatkowym boćcem są walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu Żarek oraz całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na której znajdują się Żarki. W oparciu o załozone cele w projekcie zgodnie z potrzebami i strategią szkoły kadra placówki weźmie udział w mobilnym doskonaleniu swoich metod i form pracy " Interaktywne imprezy naukowe". Na szkoleniu kadra wymieni się doświadczeniami z instytucją partnerską. Wyniki wszystkich działań zostaną upowszechnione na platformie edukacyjnej SEEP, eTwinning oraz na forach i blogach, w prasie lokalnej. Projekt będzie na bieżąco monitorowany za pomocą ankiet, powstałych filmów, raportu i prezentacji.


>powrót<