Projekty realizowane w 2018/2019

 

 

PROJEKT „DOBRY START UCZNIA W SZKOLE GWARANCJĄ JEGO SUKCESU - WYKORZYSTYWANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY UCZNIÓW W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ”

Projekt numer: 2018-1-PL01-KA101-047809 Konkurs wniosków w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej- sektora Edukacja szkolna w programie Erasmus+ w roku 2018.
Projekt został oceniony na 89 pkt./100 pkt., zajęliśmy 83. miejsce na 740 złożonych wniosków. Kwota dofinansowania to 16 650 € . Czas trwania projektu 2 lata ( 2018-2020), od 01. 06. 2018 do 30.05.2020. W trakcie realizacji projektu odbędą się 2 mobilności- szkolenie typu job - shadowing i szkolenie kadry nauczycieli. Oprócz mobilności nauczyciele realizując projekt są zobligowani do przeprowadzenia licznych działań o charakterze nowatorskim, innowacyjnym, ściśle wiążących się z tematyką projektu i celami zapisanymi w projekcie. Grupą docelową działań projektowych są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. W realizacji projektu będzie uczestniczyć 8 nauczycieli, w tym: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, języka angielskiego, pedagog, oraz nauczyciele wspomagający uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu Erasmus plus będą realizowane działania projektowe, jak:
- edukacja regionalna,
- programowanie, kodowanie, zabawy logiczne,
- projekty eTwinningowe - „Podróże małe i duże” i językowe j. angielskiego
- metoda questingu- wycieczki i warsztaty w terenie,
- Metoda Dobrego Startu- rozwijanie procesów poznawczych, psychomotorycznych ( zajęcia, koła, terapie, treningi),
- „ Kim jestem i kim chcę być”- zajęcia teatralne, plastyczne, terapie, warsztaty, konkursy.
- zajęcia on-line,
- konkursy języka angielskiego, np. konkurs literowania dla klas 1-3, angielsko-fotograficzny „Kreatywny portret” z opisem angielskim,
- projekt z wych. fizycznego - „Z podwórka na stadion”, „Bieg po swoja przyszłość” .

 


Prezentacja

 

Opracowała – Joanna Gil

 


>powrót<