Wspó³praca z zagranic¹

 

 

 

 Zrealizowane projekty eTwinning

1

Journey of Friendship (Poland, Italy, Romania, Portugal, Bulgaria, Lithuania, Turkey) 2011/2012

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54516
https://prezi.com/zd6axkxskmjj/my-home-town-in-europe/

 

2

My hometown in Europe (Turkey, Italy, Poland) 2011/2012
 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59277

 

3

Cartoon ghost stories can be fun (Italy, Poland) 2011/2012
 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p87157

 

>powrót<