najlepsi uczniowie naszej szkoły

w roku szkolnym 2019/2020 - I półrocze

 

 

KLASA 4a
 

 

 

KLASA 5a

 

 

 

KLASA 5b

 

 

 

KLASA 5S

 

 

 

KLASA 6A

 

 

 

KLASA 6B

 

 

 

KLASA 6C

 

 

 

KLASA 6S

 

 

 

KLASA 7a

 

 

 

KLASA 7b

 

 

 

KLASA 7S

 

 

 

KLASA 8A

 

 

 

KLASA 8B

 

 

 

KLASA 8S