Kadra pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot, kwalifikacje

1

Auguścik Beata

nauczyciel współorganizujący kształcenie

2

Auguścik Jarosław

wychowanie fizyczne

3

Błaszczyk Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika,

gimnastyka korekcyjna.

4

Błaszczyk Krzysztof

wychowanie fizyczne,

informatyka.

5

Brenkus Bożena

chemia,

biologia,

oligofrenopedagogika.

6

Brodziński Marcin

wychowanie fizyczne

7

Brzegowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna,

terapia pedagogiczna.

8

Bubel Mariola

edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika,

zarządzanie oświatą,

nauczyciel terapeuta.

9

Chwastek Dominika

język angielski

10

Czyż Katarzyna

język polski

11

Danielska Barbara

fizyka,
edukacja dla bezpieczeństwa.

12

Deptuła Katarzyna

matematyka,
informatyka.

13

Frydrych –Góral Sylwia

muzyka

14

Garncarz Anna

język angielski,
edukacja wczesnoszkolna

15

Gawęda Elżbieta

wychowawca świetlicy,

nauczyciel terapeuta,

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

nauczyciel plastyki,

bibliotekoznawstwo.

16

Gawroński Mateusz

wychowanie fizyczne

17

Gil Joanna

edukacja wczesnoszkolna

18

Gryl Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

19

Grzywna Aleksandra

język angielski

20

Gurbała Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna,
terapia pedagogiczna.

21

Hajduk Renata

wicedyrektor,
nauczyciel współorganizujący kształcenie,
nauczyciel j. niemieckiego,
oligofrenopedagogika.

22

Hamerla Anna

edukacja wczesnoszkolna

23

Janikowska Patrycja

Oligofrenopedagogika,

nauczyciel terapeuta,

wychowawca świetlicy,

edukacja wczesnoszkolna.

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

historia

24

Kaczmarczyk Wioletta

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

nauczyciel świetlicy,

język angielski w edukacji wczesnoszkolnej,
i przedszkolnej.

25

Kiser Justyna

język niemiecki,

oligofrenopedagogika,

bibliotekoznawstwo.

26

Ks. Jastrząb Kamil

katecheta

27

Kurek Adam

religia

28

Lazar – Skórka Bożena

matematyka

29

Łyszczarz Anna

przyroda,
plastyka,
geografia.

30

Madejska Anna

przyroda,
 biologia.

31

Major Olga

język angielski

32

Major Tomasz

wychowanie fizyczne,
surdopedagogika.

33

Maślankiewicz Beata

edukacja wczesnoszkolna

34

Nawara Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

35

Niepiekło Monika

pedagogika specjalna,
nauczanie indywidualne,
wychowanie fizyczne.

36

Nocuń Paulina

nauczyciel współorganizujący kształcenie

37

Nowak Marcin

wychowanie fizyczne

38

Nowakowska Marzena

historia, wiedza o społeczeństwie, tyflopedagogika,
doradca zawodowy,
wychowanie do życia w rodzinie,
interwent kryzysowy.

39

Okularczyk Maria

język polski,
edukacja wczesnoszkolna.

40

Orszulak Dorota

język polski,
oligofrenopedagogika.

41

Pakuła Anna

bibliotekarz

42

Pakuła Tadeusz

dyrektor,
język polski.

43

Pasikowska Mariola

wychowanie fizyczne

44

Piątkowska Iwona

edukacja wczesnoszkolna,
historia.

45

Pilis Marta

logopedia
nauczyciel współorganizujący kształcenie,

plastyka,
oligofrenopedagogika,
bibliotekoznawstwo,
 nauczyciel świetlicy.

46

Piskorska Bożena

matematyka,
informatyka.

47

Psonka Dorota

historia,
wiedza o społeczeństwie.

48

Radosz Monika

język polski,
logopedia,
oligofrenopedagogika,
surdopedagogika,
tyflopedagogika,

TUS,

nauczyciel współorganizujący kształcenie.

49

Radosz Tomasz

religia

50

Radosz Urszula

język polski,

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, wychowanie fizyczne,
oligofrenopedagogika,
surdopedagogika,
tyflopedagogika,
nauczyciel współorganizujący kształcenie.

51

Rafalska Anna

nauczyciel współorganizujący kształcenie

52

Ratman Agnieszka

język angielski

53

Samek - Wojtyla Marlena

informatyka (nauczanie informatyki);
nauczyciel terapeuta,

oligofrenopedagogika;

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna;

język rosyjski- program: tłumaczeniowy.

54

Sojka Agnieszka

język polski

55

Surma Magdalena

pedagog szkolny- pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna,
 oligofrenopedagogika.

56

Ślęzak Edyta

biologia,
edukacja dla bezpieczeństwa.

57

Tabaka Patrycja

Logopedia,

język polski

58

Tkacz Monika

nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika,
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

nauczyciel współorganizujący kształcenie,

59

Trzaskacz - Duma Patrycja

geografia,
przyroda.

60

Typel Elżbieta

rehabilitacja,
SI.

61

Włoch Marzena

religia, 
technika,
biologia,
geografia.

62

Zając Ewa

język niemiecki,
logopedia.

63

Zając Piotr

technika

64

Żaczkowska Monika

nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna,