Kadra pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Kwalifikacje

1

Tadeusz Pakuła

nauczyciel bibliotekarz

mgr filologii polskiej specjalność nauczycielska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – studia podyplomowe

Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - studia podyplomowe

Kurs egzaminatorów CKE

2

Katarzyna Samek

historia

mgr historii specjalność nauczycielska

Biblioteka - kurs

3

Błaszczyk Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Kurs gimnastyki korekcyjnej

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

4

Błaszczyk Krzysztof

wychowanie fizyczne

informatyka

Wychowanie fizyczne - specjalność nauczycielska

Kursy informatyczne

Informatyka – studia licencjackie

5

Brzegowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

6

Bubel Mariola

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej - studia podyplomowe

Kurs terapii pedagogicznej

7

Cieniuch Zdzisława

matematyka

technika

mgr matematyki specjalność nauczycielska

Technika – studia podyplomowe

8

Dorobisz Dorota

świetlica szkolna

mgr wychowania przedszkolnego

Nauczanie początkowe – studia podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – studia podyplomowe

9

Gil Joanna

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

10

Gurbała Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Diagnoza i terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

11

Hamerla Anna

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

wychowanie fizyczne – SN

12

Kiser Justyna

j. niemiecki

mgr filologii germańskiej specjalność nauczycielska

Bibliotekoznawstwo

13

Łyszczarz Anna

przyroda

mgr ochrony środowiska z przyrodą

plastyka

studia podyplomowe "Plastyka w szkole"

geografia

studia podyplomowe "Geografia w szkole"

14

Madejska Anna

przyroda

mgr inż. rolnictwa – ekonomika i organizacja produkcji rolnej

Dyplomowany katecheta

Przyroda – studia podyplomowe

Biologia – studia podyplomowe

15

Major Aleksandra

język angielski

mgr języka angielskiego

16

Major Olga

język angielski

mgr filologii angielskiej

17

Maślankiewicz Beata

edukacja wczesnoszkolna

Plastyka – SN

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Pedagogika specjalna ze specjalnością w zakresie oligofrenopedagogiki – studia podyplomowe

18

Maślankiewicz Przemysław

wychowanie fizyczne

mgr wychowania fizycznego specjalność nauczycielska

19

Niepiekło Monika

nauczanie indywidualne

Wychowanie fizyczne - specjalność nauczycielska

mgr pedagogiki w zakresie edukacji specjalnej

20

Nowak Marcin

wychowanie fizyczne

mgr wychowania fizycznego specjalność nauczycielska

Instruktor piłki nożnej

Instruktor odnowy biologicznej

Instruktor narciarstwa (w trakcie)

21

Okularczyk Maria

edukacja wczesnoszkolna

mgr filologii polskiej specjalność nauczycielska

Pedagogika wczesnoszkolna – studia licencjackie

22

Pakuła Anna

nauczyciel bibliotekarz

nauczanie indywidualne

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – studia podyplomowe.

Gimnastyka korekcyjna – kurs kwalifikacyjny.

23

Pasikowska Mariola

wychowanie fizyczne

rehabilitacja

mgr wychowania fizycznego

Instruktor Fitness nowoczesna forma gimnastyki

Instruktor lekkoatletyki

Trener klasy II – piłka siatkowa

Fizjoterapia – studia licencjackie

24

Piątkowska Iwona

edukacja wczesnoszkolna

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Język polski i historia w szkole podstawowej – studia podyplomowe

25

Piskorska Barbara

edukacja wczesnoszkolna

licencjat pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

26

Piskorska Bożena

matematyka

informatyka

mgr matematyki specjalność nauczycielska

Edukacja informatyczna – studia podyplomowe

Kurs egzaminatorów CKE

27

Polak Gertruda

pedagog szkolny

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Terapia Patologii Zachowań – studia podyplomowe

28

Radosz Danuta

religia

Dyplomowany katecheta

29

Radosz Monika

język polski

logopedia

mgr filologii polskiej

Logopedia – studia podyplomowe

Surdopedagogika – kurs kwalifikacyjny

Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny

30

Sojka Barbara

język polski

mgr filologii rosyjskiej - specjalność nauczycielska

Język polski w szkołach podstawowych – studium kwalifikacyjne

Kurs egzaminatorów CKE

31

Stróżna Agnieszka

język angielski

mgr zarządzania i inżynierii produkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwa pracy

mgr filologii angielskiej specjalność nauczycielska

32

Szydłowska Bogusława

nauczanie indywidualne

mgr pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

33

Tabaka Patrycja

Logopedia

język polski

mgr filologii polskiej specjalność nauczycielska

Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną

34

Włoch Marzena

religia

Dyplomowany katecheta

mgr pedagogiki religijnej i katechetyki

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

35

Zając Ewa

język niemiecki

logopedia

mgr filologii germańskiej specjalność nauczycielska

logopedia – studia podyplomowe

36

Frydrych –Góral Sylwia

muzyka

mgr wychowania muzycznego specjalność nauczycielska

37

Nowakowska Marzena

wdżwr

mgr historii

Wychowanie do życia w rodzinie - kurs kwalifikacyjny