Symboliczne przekazanie budynku SP w Żarkach

po termomodernizacji

 

Wie to Marysia, Janek i Krzyś, że wielkie święto w szkole jest dziś...”- podśpiewywali we wtorek uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach. Od kilku tygodni trwały przygotowania do symbolicznego przekazania budynku szkoły po termomodernizacji. Wreszcie nadszedł 12.01.2010 r. i do szkoły zaczęli przybywać znamienici goście:

 • Stanisław Dąbrowa – wicewojewoda śląski

 • Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty

 • Klemens Podlejski – burmistrz MiG Żarki

 • Stanisława Nowak – przewodnicząca Rady MiG Żarki

 • ks. Jan Wajs – proboszcz parafii

 • o. Zbigniew Ptak – przeor Sanktuarium w Leśniowie

 • Elżbieta Jatulewicz – kierownik ds promocji PZPiT „Śląsk”

 • Beata Miszczyk – przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły

 • radni

 • projektanci i wykonawcy prac

 • mieszkańcy miasta

Przeor o. Zbigniew Ptak dokonał poświęcenia tablicy na budynku szkoły. Następnie wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się część oficjalna. Burmistrz Klemens Podlejski oficjalnie przekazał budynek po termomodernizacji. Dyr. Tadeusz Pakuła podziękował władzom miasta, wykonawcom, projektantom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że prace ukończono w terminie. Stanisław Faber, Śląski Kurator Oświaty stwierdził, że piękny i ciepły budynek jest ważny, ale najważniejsze w szkole są dzieci i nauczyciele, bo oni spędzają tu większość dnia i mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Wicewojewoda śląski pogratulował władzom miasta pięknej i sprawnie przeprowadzonej inwestycji.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły – to przegląd najważniejszych jej działań. Tradycyjnie wystąpił zespół „Iskra”, który uświetnia wszystkie uroczystości szkolne i wiele gminnych. Młodzi artyści z klas III i V zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły. Uczniowie klas sportowych przygotowali pod kierunkiem pań Marii Okularczyk i Patrycji Tabaki pantomimę „Termomodernizacja szkoły”. Zespół taneczny „Los Salseros” pod kierunkiem pani Agnieszki Stróżnej zaprezentował nowy układ tańca nowoczesnego. Odwiedził nas również patron – sam Władysław Szafer. Prezentację zakończył pokaz fitness uczennic klas VI przygotowany przez panie Mariolę Pasikowską i Kingę Królik.

Nad całością programu czuwały panie Barbara Sojka i Barbara Piskorska. Oprawę muzyczną przygotowała pani Sylwia Góral. Piękne dekoracje na salach gimnastycznych zawdzięczamy paniom Małgorzacie Stencel i Agnieszce Giec – Pierzchała.

Ostatnim akcentem wczorajszego dnia było uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej pracowni komputerowej. 16 pełnych stanowisk komputerowych zostało zakupionych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych przy termomodernizacji. Otrzymaliśmy również gratis wysokiej klasy aparat cyfrowy. Piękna pracownia podobała się wszystkim gościom. Najbardziej zadowoleni są oczywiście uczniowie, bo nowoczesny sprzęt zastąpi wysłużone, 11 – letnie komputery.