ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE – WAŻNYM ELEMENTEM PROFILAKTYKI WAD POSTAWYJak wiadomo z rozwoju psychofizycznego człowieka, u uczniów w wieku 7-10 lat obserwuje się przemożną tendencję do ogromnej ruchliwości oraz przewagę procesów pobudzenia nad hamowaniem.
Zajęcia w szkole dla uczniów z klas pierwszych są nowym doświadczeniem. Ruchliwe dzieci nie umiejące usiedzieć na jednym miejscu zostają w pewnym sensie "przypisane" ławce szkolnej, która zmusza je do siedzenia przez 45 minut. Na pewno nauczyciele zwrócili uwagę na niemożność utrzymania dyscypliny w klasie pierwszej na początku roku szkolnego. Jest to normalna kolej rzeczy, kiedy u 7-latka motoryczność ma charakter totalny, a jego ruch jest najważniejszą potrzebą fizjologiczną.
Zachowanie dzieci szczególnie w klasach I-III nauczyciele, powinni zaakceptować i jako pedagodzy starać się wyjść naprzeciw potrzebom ruchowym ucznia. Nie należy pobłażać uczniom w każdej sytuacji i pozwalać na różne "wybryki", które często balansują na krawędzi ryzyka. Naszym zadaniem jest stworzenie pewnych warunków na lekcjach, które pozwolą zrelaksować uczniów, odprężyć nerwowo i psychicznie, ożywić układ wegetatywny oraz zmysły (oczy i uszy), pobudzić układ oddechowy i krążenia, a przede wszystkim skorygować postawę ciała. Cel ten możemy osiągnąć poprzez zajęcia śródlekcyjne, które są krótkimi zestawami ćwiczeń trwającymi 2-5 minut
Jeszcze o jednej zalecie owych ćwiczeń należy wspomnieć! Wyrabiają one trwały nawyk stosowania aktywnego wypoczynku w toku pracy umysłowej, nauki w szkole i w domu. Aspekt ten jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na utrzymanie zdrowia przez całe życie. Krótko mówiąc musimy pamiętać, że ćwiczenia śródlekcyjne są naszym sprzymierzeńcem. Mobilizują bowiem uczniów do pracy i podnoszą efekt lekcji.
A przecież tylko pełna sprawność fizyczna ucznia jest podstawowym warunkiem powodzenia w nauce.
Możemy zapytać, w jakich momentach rozpocząć zajęcia śródlekcyjne? To zależy od klasy musimy bowiem być dobrymi obserwatorami. Sygnałem do rozpoczęcia "mikropauz" są zaobserwowane przez nas objawy zmęczenia uczniów: spadek percepcji, rozmowa, wiercenie się, oznaki niepokoju lub apatii. Czas oczywiście tych objawów zależy od wieku uczniów, stopnia wdrożenia do obowiązków szkolnych, charakteru lekcji, warunków higienicznych w klasie, miejsca lekcji w planie, pory roku. O tym zawsze musimy pamiętać.
W klasie I-II obowiązuje metoda zabawowa w prowadzeniu ćwiczeń śródlekcyjnych. Dopiero począwszy od klasy I-II stopniowo wdrażać należy metody ścisłe łącząc je w dalszym ciągu ze wspólną zabawą, która dostarczy wiele emocji i uśmiechu na twarzy uczniów.
Przykładowy zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych dla klas młodszych:

Ćwiczenie 1
"Piłka skacze" - dzieci w postawie stojąc podskakują w miejscu.
Ćwiczenie 2
"Rozwieszanie bielizny" - uczniowie stojąc w rozkroku unoszą ramiona w górę.
Ćwiczenie 3
"Chodzenie po schodach" - podnoszenie i opuszczanie kolan w postawie stojąc.
Ćwiczenie 4
"Drzewa na wietrze" - skłony tułowia z ramionami trzymanymi w górze w płaszczyźnie czołowej.
Ćwiczenie 5
"Wróbelki pijące wodę" - skłony tułowia w przód w pozycji siedzącej.
Ćwiczenie 6
"Latające ptaszki" - ruchy ramion naśladujące wzbijającego się ptaka.
Ćwiczenie 7
"Rozwijający się kwiatek" - dzieci naśladują cykl wzrostu roślinki przechodząc od pozycji siedzącej do pozycji stojącej z wyciągniętymi ramionami w górze.
Ćwiczenie 8
Ćwiczenia oddechowe z piórkiem lub watką uczniowie starają się jak najdłużej utrzymać piórko w powietrzu dmuchając w nie od dołu.

Powyższe ćwiczenia to tylko nieliczne przykłady, które mają zachęcić nauczycieli do własnej twórczej inwencji. Każdy z nauczycieli potrafi wymyśleć fantastyczne ćwiczenia i poprowadzić je metodą zabawową ze swoimi uczniami.
Uczniowie klas starszych są przystosowani do ciągłego przebywania w ławkach i zdolni do przyswajania nauki przez ciągłe 45 minut. Owszem - ich możliwości percepcyjne, zdyscyplinowanie i umiejętność skoncentrowania się pozwalają nauczycielowi przeprowadzić lekcję bez jakiejkolwiek "mikropauzy". Tylko, czy cel lekcji zostaje zrealizowany? Czy uczniowie zmuszając się do ciągłej koncentracji nie są znużeni? I czy uświadomiłeś sobie, że uczniowie starsi, szczególnie w wieku dojrzewania są również narażeni na pojawienie się lub pogłębienie istniejących już wad kręgosłupa?
Ćwiczenia śródlekcyjne nie są przeznaczone wyłącznie dla klas najmłodszych! Swoją funkcją mają również służyć uczniom starszym, młodzieży a także ludziom dorosłym pracującym często w pozycji siedzącej.
Dlatego też polecam niektóre ćwiczenia występujące w "Szkole pleców" propagowanej przez Kempfa. Uważam, że program profilaktyki ochrony kręgosłupa prezentowany przez Kempfa powinien być popularyzowany na szeroką skalę.
Oto kilka przykładów ćwiczeń, które rozluźniają nasz kręgosłup w czasie długiej pracy w pozycji siedzącej. Przećwicz je, zapoznaj z nimi swoich uczniów i włącz je na stałe do programu swoich lekcji, by rozluźnić podopiecznych fizycznie i psychicznie.

Ćwiczenie 1 – "Oddychanie"
Usiądźcie wygodnie, oprzyjcie się i zamknijcie oczy. Połóżcie obie ręce na brzuchu tak, aby końce palców obu dłoni stykały się. Oddychajcie głęboko, równomiernie i na 1-2 minuty świadomie wprowadźcie się w stan rozluźnienia. Spróbujcie zrobić wydech przez brzuch aż z dna miednicy.

Ćwiczenie 2 – "Rozluźnienie ramion"
Zwińcie dłonie w pięści i naciskajcie nimi na uda. Utrzymajcie napięcie przez około 6 sekund, pamiętając o równomiernym oddechu. Potem rozluźniajcie się i spróbujcie poczuć, co się dzieje z rękami i ramionami (około 30 sekund). Odczujcie świadomie różnicę między stanem napięcia a rozluźnienia.

Ćwiczenie 3 – "Rozluźnienie twarzy"
Napnijcie wszystkie mięśnie twarzy przez zaciśnięcie zębów, ściśnięcie policzków, zmrużenie oczu i zmarszczenie czoła. Utrzymajcie napięcie przez około 6 sekund, rozluźnijcie się i przez następne 40 sekund chłońcie rozluźnienie.

Ćwiczenie 4 – "Rozluźnienie karku"
Przyciągnijcie trochę podbródek do piersi i naciśnijcie lekko głowę na oparcie krzesła. Utrzymajcie napięcie przez około 6 sekund, następnie rozluźnijcie się i poczujcie co dzieje się z mięśniami karku.

Ćwiczenie 5 . "Rozluźnienie barków i tułowia"
Ściągnijcie razem łopatki, napnijcie mięśnie brzucha i pośladki. Utrzymajcie napięcie przez 6 sekund, a następnie rozluźnijcie się.

Ćwiczenie 6 – "Rozluźnienie nóg"
Oprzyjcie się obydwiema stopami o podłoże i napnijcie wszystkie mięśnie nóg. Utrzymajcie napięcie przez 6 sekund, rozluźnijcie się i świadomie poczujcie różnicę między stanem napięcia i rozluźnienia.

Ćwiczenie 7 . "Podróź przez ciało"
Prześledźcie w myśli drogę rozluźnienia kolejnych partii ciała, które pokonaliście i poczujcie, jakie są poszczególne części ciał lekkie czy ciężkie? Czy czujecie różnicę w porównaniu ze stanem przed ćwiczeniami?

Zapewne różnica jest ogromna. A oto właśnie chodzi. Rozluźnić uczniów na lekcji i siebie.
Ćwiczcie razem z wychowankami!
Oprócz powyższego zestawu ćwiczeń proponuję także kilka ćwiczeń oddechowych, które pozwolą nam dotlenić komórki naszego ciała.
Nim jednak zaczniemy świadomie oddychać, warto zapoznać się z kilkoma zasadami:
• zawsze ćwiczymy z możliwie małą, a nie możliwie dużą ilością powietrza;
• powietrze wciągamy do płuc tak wolno jak tylko potrafimy;
• wydech powinien odbywać się bez jakiegokolwiek nacisku (po prostu wypuszczamy powietrze nie wciskając go);
• nie robimy przerwy po wdechu;
• po wydechu czekamy z wdechem na naturalny impuls, który winien przyjść "sam z siebie" (przerwa oddechowa);
• nie próbujmy wciągać powietrza tak głęboko, jak potrafimy. Określenie "głębia oddechu" dotyczy czegoś zupełnie innego.
Techniki oddechowe
Nauczmy się przemiennego oddechu nosem. Przemienne oddychanie obu nozdrzami wywodzi się z pradawnych technik jogi, które nie tylko pobudzają oddychanie nosem, ale i wpływają na czynność mózgu.
Palec wskazujący przyłóż do nasady nosa pomiędzy brwiami. Kciukiem bądź palcem wskazującym prawej dłoni na przemian zamykaj najpierw prawe, następnie lewe nozdrze. Najpierw następują trzy oddechy przez prawe nozdrze, następnie trzy przez lewe. Druga część ćwiczenia polega na wdychaniu powietrza jednym nozdrzem, a wydychaniu drugim. Odbywa się to przemiennie, czyli prawe nozdrze wdech, lewe nozdrze wydech.
Powyższa technika oddychania doskonale relaksuje i odpręża, dotleniając zarazem wnętrze naszego organizmu. Powyższy oddech możemy wykorzystać podczas ćwiczeń śródlekcyjnych.
Inny rodzaj ćwiczenia oddechowego, który warto wykorzystać w lekcji to oddech brzuszno-przeponowy.
Określenie oddech brzuszno przeponowy jest w zasadzie nieprawidłowe, ponieważ brzuch nie oddycha. Widzimy wprawdzie jego ruchy, lecz wynikają one z ruchu przepony, która kurcząc się dociska zawartość jamy brzusznej do powłoki brzucha. Właśnie z tego powodu technika ta zwana jest oddechem brzusznym.
Dla potrzeb ćwiczeń śródlekcyjnych wykorzystamy technikę w pozycji siedzącej.
Najistotniejszym elementem jest wyprostowanie kręgosłupa i pionowe trzymanie głowy. Dłonie swobodnie spoczywają na udach, a stopy równolegle, w niewielkiej od siebie odległości całymi podeszwami spoczywają na podłodze.
Najpierw wykonujemy wydech i czekamy na organiczny impuls do wykonania wdechu. Wdech jest miękki, nieprzesadny, swobodny i pozbawiony wszelkiego pośpiechu. Pamiętamy, że stosunek wdechu do wydechu powinien wynosić 1:2.
Już po 5-10 oddechach (jeśli to możliwe przy otwartym oknie) uczeń będzie czuł się odświeżony, "naładowany" nową energią, co spowoduje, że łatwiej będzie mógł się skupić na lekcji.
Ćwiczenia są łatwe i polecam je wszystkim nauczycielom i ich uczniom. Lekcje będą dla nauczyciela i klasy mile spędzonym czasem w szkole, której jest miejsce na naukę ale także na wspólną zabawę i refleks.

mgr Agnieszka Błaszczyk
Wykorzystano materiały ze strony internetowej www.literka.pl