Komputery w nauczaniu

 

W życiu komputer jest już nieodłącznym elementem wielu prac. Wykorzystywany jest w życiu zawodowym, jako urządzenie rozrywkowe w domu i jako pomoc dydaktyczna w szkole i w domu. Faktu tego nie można pomijać w procesie edukacji młodych pokoleń. To m.in. od umiejętności w posługiwaniu się urządzeniami, które opierają się na wykorzystaniu informatyki i obsługi komputera w dużej mierze zależy przyszłość a co za tym idzie istnienie i prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa. Komputer pojawia się w świecie dzieci już od najmłodszych lat. Podejmują pierwsze próby zabawy i w szybkim tempie opanowują wiele umiejętności, które z trudem przychodzą starszym.

Niestety, często zainteresowania najmłodszych idą w niewłaściwym kierunku. Przyczyn tego jest wiele, stąd należy już w edukacji wczesnoszkolnej podjąć starania by temu zaradzić. Dziecko potrzebuje odpowiednich wzorców zachowań, by wybierało to, co właściwe. Zatem ogromna odpowiedzialność leży w sposobie nauczania, ważną rolą nauczyciela jest zainteresowanie dzieci i ich zachęcenie do poznawania świata również przy pomocy komputera, a zarazem przekazanie dzieciom ostrzeżenia i nauczenie jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z tego nowego urządzenia edukacyjnego. A trzeba pamiętać iż w grach i sieci Internet na młodego człowieka czeka wiele niebezpieczeństw takich jak: przemoc, skrajny nacjonalizm pornografia, itp.

Optymizmem napawa fakt, że coraz większa grupa pedagogów nauczania zintegrowanego podejmuje takie działania. Służą temu również zakrojone na szeroką skale działania zarówno MEN jak i innych instytucji oświatowych zachęcających nauczycieli do kształcenia w tym kierunku (Internet dla gmin, Intel – Nauczanie Ku Przyszłości itp.). Ożywienie panuje również na rynku oprogramowania edukacyjnego, którego zwłaszcza dla najmłodszych jest bardzo dużo. Powszechnym zjawiskiem staje się też wykorzystywanie środków informatycznych w codziennej pracy nauczyciela zarówno w szkole jak i w domu.

Należy wyciągnąć z tego daleko idące wnioski i przygotować się do tego, iż technologia i nauka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych nieubłaganie będzie się wdzierać w każdą sferę życia, zarówno na płaszczyźnie szkoły, rodziny jak i życia zawodowego. Trzeba zauważyć, iż tak jak kiedyś czytanie i pisanie weszło do ogólnego stosowania tak teraz obsługa komputerów i ich praktyczne wykorzystanie będzie coraz bardziej wchodziło w programy szkół nie tylko podstawowych ale także średnich i wyższych. Pomijanie tego zjawiska nie przyniesie nikomu nic dobrego. Zarówno elita rządząca jak i ogół społeczeństwa (szczególnie ta część negatywnie nastawiona do technik komputerowych) musi zdać sobie z tego sprawę.

Dlatego trzeba już od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum a na szkołach średnich i wyższych kończąc uczyć przyszłe pokolenia mądrego używania tych narzędzi, zarówno w codziennym życiu jak i w pracy. Trzeba jednak pamiętać, iż dzieciństwo to najwspanialszy okres w życiu człowieka, dlatego trzeba dać dzieciom również trochę swobody, ale zarazem nie można zapominać o obowiązku kształcenia.

Możliwości wykorzystania komputera są nieograniczone, ale pamiętajmy, iż w tym wieku lepiej poczytać dziecku bajkę na dobranoc niż wykorzystywać komputer, aby zastąpił nas w tym obowiązku. Czytanie i liczenie też jest ważne, coraz częściej się zdarza, iż człowiek umie uruchomić skomplikowany program, ale nie umie dobrze pisać i liczyć. Są to choroby cywilizacyjne, które w coraz większym stopniu dosięgają współczesne społeczeństwo. Dlatego trzeba otwarcie powiedzieć: komputer – TAK – ale podstawy które każdy powinien znać przede wszystkim powinny być nauczone bez jego pomocy. Już teraz można zauważyć, iż bez zasobów komputera napisanie lub zrobienie czegokolwiek staje się trudne a wręcz niemożliwe do wykonania. Komputery wprowadziły „szybkość i globalność” do życia współczesnego człowieka. Niestety szybkość ta jest niestety nieraz zgubna, ludzie nie są przygotowani na takie tempo życia. Starają się wyrównywać szansę poprzez coraz większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że „nie wszystko złoto, co się świeci” i czasami spokój jest lepszy od tempa, które jest proponowane poprzez  świat.

Trzeba się nauczyć korzystać z zalet które ten świat oferuje, nie zapominając o wadach które trzeba pokazać szczególnie młodemu człowiekowi nauczyć go właściwego wykorzystywania komputera w szkole, pracy i domu. Nauczyciele w szkole są podstawowym filarem tej edukacji ponieważ to oni kształcą młode pokolenia Polaków, uczą ich i zachęcają do poznawania nowych obszarów wiedzy a zarazem ostrzegają przed niebezpieczeństwami jakie ten „nowy świat” niesie ze sobą.

 

 

 

mgr Stanisława Nowak