„Kto czyta nie błądzi”

 

Gminne konkursy czytelnicze organizowane przez Szkołę Podstawową

im. Wł. Szafera w Żarkach

 

 

I. Publikowane od kilku lat wyniki badań dotyczące czytelnictwa niepokoją nie tylko polonistów, ale wszystkich, którym na sercu leży wychowanie młodych ludzi.

50% Polaków w ogóle nie czyta, 60% nie kupuje książek. Rośnie odsetek wtórnych analfabetów oraz tych, którzy nie potrafią zrozumieć najprostszych tekstów pisanych.

Reforma oświatowa, mająca m.in. doprowadzić do rozwiązania w/w problemów, w najmniejszym stopniu nie przyczyniła się do zmiany negatywnych trendów w zakresie czytelnictwa.

Brak środków finansowych, ograniczenie godzin polskiego na wszystkich poziomach edukacji doprowadziły wręcz do radykalnego pogorszenia się sytuacji w tym zakresie.

Nie sposób nie winić też za ten stan rzeczy przemian cywilizacyjnych, które zepchnęły książkę na dalszy plan wśród tekstów kultury. Dominacja telewizji, kina, Internetu, gier komputerowych jest faktem i trudno nie zgodzić się z poglądem, że to charakterystyczny wyróżnik kultury przełomu wieków.

II. Konkursy czytelnicze organizowane przez Szkołę Podstawową w Żarkach wpisują się w zakres tych działań, których głównym celem jest propagowanie czytelnictwa.

Pomysł zorganizowania dużego, atrakcyjnego dla dzieci konkursu zrodził się w tym czasie, kiedy filmowcy przystąpili do realizacji kolejnych adaptacji lektur szkolnych. Różnorodnym akcjom promującym nowe dzieła filmowe nie towarzyszyły akcje czytelnicze – imprezy podkreślające wartość słowa pisanego i potrzeby kontaktu z pierwowzorem literackim.

III. Cele konkursów czytelniczych „Kto czyta nie błądzi” są jasne i oczywiste dla wszystkich czytelników. Czytanie jest najbardziej twórczym i rozwijającym wyobraźnię działaniem młodego człowieka. Uczy myślenia, pozwala poznawać świat, umożliwia właściwą komunikację z otoczeniem. Nie da się niczym zastąpić kontaktu z wartościowym dziełem literackim, dlatego trzeba zrobić wszystko, by dzieci i młodzież z ochotą sięgały po tekst drukowany.

IV. Konkursy czytelnicze organizuje Szkoła Podstawowa w Żarkach we współpracy z Biblioteką Miejską, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miasta i Gminy.

Uczestnikami są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, którzy zgłaszają się na zasadzie dobrowolności. Biorą udział w ciekawej zabawie, co roku trochę innej, z innymi zadaniami, pomysłami scenograficznymi i inscenizacyjnymi. Przygotowanie do konkursu polega na samodzielnej pracy dzieci, które docierają do różnego rodzaju źródeł, opracowań, odwiedzają biblioteki, korzystają z komputera. Konkurs sprawdza, w jaki sposób młody człowiek poradził sobie z zadaniami, czy może siebie nazwać wnikliwym czytelnikiem i badaczem. Zakładamy, że zwycięzcą zostaje ten, kto nie tylko przeczytał wyznaczony tekst (teksty), ale w ogóle dużo czyta i ma stały kontakt ze słowem pisanym. Impreza czytelnicza składa się z dwóch części:

Pierwszy etap – pisanie testu sprawdzającego kompetencje czytelnicze uczestników (losowanie miejsc, kodowanie prac, odświętna atmosfera spotkania jest dobrym przygotowaniem uczniów do poważnego sprawdzianu pod koniec kl. VI).

Drugi etap ma formę turnieju, w czasie którego widzowie obserwują zmagania uczestników.

Nagrody, cenne wydawnictwa książkowe, są też z pewnością magnesem dla młodych czytelników.

Konkursy są doskonałą formą wymiany doświadczeń – polonistów, bibliotekarzy, dyrektorów szkół, a także instytucji, które na co dzień zajmują się propagowaniem czytelnictwa. Wspólne, zdecydowane mówienie, że warto czytać ma symboliczne znaczenie. Organizatorzy są przekonani, że przyniesie w przyszłości efekty.

Do tej pory zorganizowano w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach dwa duże konkursy czytelnicze:

– Czy znasz powieść „W pustyni i w puszczy” – impreza odbyła się
dwa dni przed projekcją najnowszej ekranizacji powieści Sienkiewicza;

– Nowele Bolesława Prusa – zabawa zorganizowana dokładnie
w 90-tą rocznicę śmierci pisarza.

W tym roku szkolnym gminny konkurs czytelniczy poświęcony będzie twórczości Kornela Makuszyńskiego, z racji 50-tej rocznicy śmierci pisarz.

 

mgr Stanisława Nowak

 Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Wł. Szafera w Żarkach