Scenariusz zajęć integracyjnych przeprowadzonych z podopiecznymi
Środowiskowego Domu Opieki w Żarkach przy współpracy
 Nadleśnictwa Złoty Potok

 

Temat zajęć: Świąteczna choinka.

 

Cele ogólne:  

-uważne słuchanie wypowiedzi kolegów,

-wdrażanie do odkrywania INNEGO człowieka, wczuwanie się w jego sytuację,

rozumienie jego reakcji, pomoc w trudnej sytuacji,

-poznanie najpopularniejszych drzew iglastych występujących w naszej okolicy,

-porównywanie igieł pod względem długości,

-poznanie roli deszczu i wiatru w rozwoju roślin,

-kształcenie sprawności manualnych,

-usprawnianie narządów mowy,

-wdrażanie dzieci do stałej opieki nad zwierzętami w czasie zimy,

-rozpoznawanie roślin po ich nasionach,

-wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów.

 

Uczeń potrafi:

-wskazać gałązkę o krótszych, dłuższych i bardziej kłujących igłach,

-przyporządkować gałązkę do nazwy drzewa,

-wskazać i nazwać najczęściej spotykane zimą ptaki,

-wspólnie z kolegami zaśpiewać fragment piosenki,

-z pomocą kolegów wykonać i zawiesić na choince ozdoby choinkowe,

-uważnie wysłuchać tekstu wiersza i wskazać na ilustracji ozdoby zawieszone

przez dzieci na choince.

 

Środki dydaktyczne:

-wiersz pt. ,,Choinka”,

-słowa i melodia piosenki ,,Choinka zielona”,

-żywe gałązki sosny i świerku,

-mała, ozdobiona, choineczka wykonana techniką origami,

-komplet ilustracji dla każdego dziecka,

-ilustracje ptaków,

-gotowe elementy do wykonania ozdób choinkowych,

-nasiona roślin, szyszki sosny i świerku,

-duża, żywa sosna przeznaczona na choinkę dla dzieci ze ŚDOS w Żarkach.

 

 

 

Przebieg zajęć.

 

I.  1.Rozmowa kierowana w oparciu o przyniesione gałązki sosnowe i świerkowe.

 

-Co to jest ?

-Czy wiecie z jakiego drzewa pochodzą te gałązki?

(Dzieci głośno powtarzają nazwy drzew i wskazują ilustracje drzewa z którego

pochodzi omawiana gałązka. Każde dziecko dokładnie ogląda i dotyka gałązki.)

-Gałązka którego drzewa ma dłuższe igły?

-Igły jakiego drzewa są bardziej kłujące?

-Które z tych drzewek ubieracie na święta?

 

       (Nauczyciel pokazuje małą, ozdobioną choineczkę zrobioną z papieru.

 

     2.Wypowiedzi dzieci w oparciu o oglądaną choinkę.

 

       -Jaki kolor ma nasza choinka?

       -Z czego została zrobiona?

       -Co dzieci na niej zawiesiły?

       -Co wy zawieszacie na swojej choince?

 

  1. Słuchanie tekstu wiersza czytanego przez nauczyciela.

,,To jest choinka.

Przyszła do nas z zielonego lasu.

Dzieci zawiesiły na niej łańcuch długi,

ciastka, cukierki, owoce i gwiazdki-

jedna obok drugiej, jak te, co świecą

w mroźne noce wysoko na niebie.”

 

 (Każde dziecko otrzymuje komplet ilustracji pokazujących ozdoby choinkowe         

  występujące w wierszu.)

 

  1. Wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza.

-Jaki gość odwiedził dzieci?

-Skąd do nich przyszedł?

-Co dzieci zawiesiły na choince?

 (Dzieci wymieniają ozdoby, które zawieszane były w wierszu równocześnie

  pokazując odpowiednią ilustrację. Każdą nazwę powtarzają wspólnie.)

 

5.      Zabawa dydaktyczna ,,Skąd wzięła się choinka?” np. opowiadania nauczyciela.

 

W ogromnym,  starym lesie stała sobie olbrzymia sosna. Jej gałęzie dawały schronienie różnym ptakom.

 

(Dzieci stają się ptakami, biegają, machają skrzydłami, unosząc ramiona w górę

 i w dół, powtarzając: pi, pi, pi, ćwir, ćwir, ćwir.)

 

Nagle zerwał się  wiatr. Z każdą chwilą stawał się coraz silniejszy.

(Dzieci mocno dmuchają, naśladując siłę wiatru.)

 

Rozkołysał gałęzie starej sosny.

(Unosząc ramiona w górę kołyszą się na wietrze ,pochylając się na boki coraz mocniej i mocniej.)

 

Z sosnowych szyszek spadają na ziemię nasiona.

(Dzieci wirują delikatnie aż w końcu opadają na ziemię- przykucają.)

 

Nagle z nieba zaczyna padać drobny deszczyk.

(W przysiadzie lekko stukają opuszkami palców o podłogę.)

 

Deszcz staje się coraz mocniejszy.

(Dzieci stukają coraz mocniej i mocniej.)

 

Nasionka zaczynają pęcznieć, kiełkować, aż w końcu wydostają się na powierzchnię.

Zaczynają rosnąć. Najpierw są maleńkie, ale z biegiem czasu są coraz wyższe             

i wyższe.

(Powoli unoszą się w górę, aż stają na palcach unosząc wysoko ramiona. Stają

się ogromnymi drzewami.)

 

Do lasu przychodzi pan leśniczy. Szuka drzewka na choinkę dla nas.

Znajduje piękne drzewko i ścina.

(Dzieci naśladują rąbanie drzewa.)

 

  I tak oto piękna sosenka przywędrowała do was. Ten prezent podarowało wam

  Nadleśnictwo w Złotym Potoku.

 

  1. 1.Opowiadanie pracownika Nadleśnictwa w Złotym Potoku pani K. Guzik

o dokarmianiu zwierząt w zimie.

2.Oglądanie i rozpoznawanie ptaków, naśladowanie ich głosów.

3.Rozpoznawanie roślin na podstawie ich nasion.

4.Oglądanie szyszek świerkowych i sosnowych.

 

  1. Zabawa ruchowa ,,Wróbelki.”

(Dzieci biegają po dywanie, powtarzając głoskę ćwir, ćwir. Na mocniejsze uderzenie bębenka przykucają, aby się posilić-stukają paluszkami o podłogę.)

 

  1. 1. Wysłuchanie piosenki ,,Choinka zielona.”

2. Nauka na pamięć fragmentu piosenki:

,,Choinka, choinka, choinka zielona,

z zielonego lasu przyszła tutaj do nas...”-dla dzieci ze ŚDOS , pozostałą część 

śpiewają dzieci szkolne.

3.Wspólny śpiew piosenki.

4.Śpiew z podziałem na grupy: chłopcy, dziewczęta.

5.Wspólna zabawa w kole przy słowach piosenki.

 

V.     Omówienie i wykonanie ozdób choinkowych: (Mikołaj, bałwanek, pawie oczko, aniołek.) Pracę wykonują dzieci w parach.

 

VI.   Zawieszanie ozdób na choince.

VII. Wspólna zabawa przy choince i piosence ,,Choinka zielona.”

VIII.   Zakończenie zajęć, wręczenie wszystkim dzieciom plakietek ,,Szanuj

                  przyrodę”, ufundowanych przez Nadleśnictwo w Złotym Potoku.

 

 

Opracowały i wspólnie z pracownikiem Nadleśnictwa w Złotym Potoku

zajęcia przeprowadziły nauczycielki - Barbara Piskorska i Bogusława Szydłowska.