Informacje dla rodziców

 

 

Jak radzić sobie z agresją u dzieci?

Standardy Ochrony Małoletnich

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Klasy sportowe

  - regulamin naboru uczniów do klas sportowych 2023/24

  - test piłka nożna

  - test piłka siatkowa

  - zgoda rodziców

Wyprawka pierwszoklasisty

- Regulamin naboru uczniów do klas sportowych w 2021r.

- Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze

Profilaktyka agresji i przemocy - CYBERBEZPIECZEŃSTWO - „Hejt”  

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

Analiza egzaminu ósmoklasisty 2020

Zarządzenie Nr 11/2019/2020 - zdalne nauczanie
Zarządzenie Nr 10/2019/2020 - zdalne nauczanie

Analiza egzaminu ósmoklasisty 2019

Zasady bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach

Wyszukiwarka zawodów

Barometr zawodów

Co szkodzi mojemu dziecku - lista E

Biblioteka poleca

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych - zjawisko fonoholizmu

- zagrożenia

- rozwiązania

Przerwy międzylekcyjne

Raport z Ewaluacji Całościowej Szkoły

Archiwum