UKS CHAMPION

 

Uczniowski klub sportowy CHAMPION powstał w październiku 2009r. Założyli go nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach z inicjatywy Pani Marioli Pasikowskiej, która jest Prezesem klubu oraz Marcina Nowaka, pełniącego funkcję wiceprezesa. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Celem powstania naszego klubu było organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie ich do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku. Uczestniczenie w imprezach sportowych takich jak: turnieje sportowe, olimpiady sportowe, wyjazdy na pływalnie oraz zakup sprzętu sportowego.

Celem stowarzyszenia jest również zakup niezbędnego sprzętu sportowego do naszej szkoły, który będzie służył uczniom i podnosił ich umiejętności sportowe.

Zakupiliśmy min: stół do tenisa stołowego wraz z rakietkami i piłeczkami, zestaw strojów sportowych do piłki nożnej 10szt. , zestaw strojów siatkarskich 10 szt. , piłki do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej oraz ręcznej. Zakupiliśmy również profesjonalny kompresor do pompowania piłek, zestaw pachołków wysokich i niskich, laski gimnastyczne, płotki koordynacyjne, maty do ćwiczeń, drabinki koordynacyjne, ochraniacze siatkarskie , stoper oraz nagrody w postaci elementów stroju piłkarskiego, pucharów i medali do wyżej wymienionych zawodów.

Pragniemy podziękować instytucjom, które pomagają i wspierają nas: Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki, panu Klemensowi Podlejskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, panu Tadeuszowi Pakule, Radzie Rodziców, Prezesowi klubu LKS ZIELONI ŻARKI, panu Jakubowi Grabowskiemu.

Mariola Pasikowska
Marcin Nowak