Konstytucja 3-go Maja

   Obchodzenie świąt narodowych przez pryzmat wydarzeń powszechnie znanych może znudzić dzieci i młodzież. Odświeżeniem jest zawsze odwołanie się do mało znanych źródeł lokalnych, opracowanie ich, o potem swojego rodzaju zabawa z przeszłością. Pokazując dzieciom, że w bliskim im miejscu ich dziadkowie przeżywali nie mniej ważne problemy niż gdzieś daleko w Warszawie czy Krakowie znane postacie, budzimy dumę lokalnego patrioty, motywujemy do poszukiwań historycznych.
    W Kronice Klasztoru w Leśniowie odnajdujemy informację, że 31 lipca 1791 r. w Żarkach odbyło się uroczyste dziękczynne nabożeństwo w okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
    W Szkole Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach odbyła się uroczysta akademia odwołująca się do tego zapisu będąca próbą porównania wydarzeń z 1791 roku w stolicy z wydarzeniami w małym miasteczku. Ojciec przeor ( uczeń grający tę role wystąpił w białym habicie ) wygłosił kazanie podobne w tonie, jakie najprawdopodobniej usłyszeli żarczanie w swoim parafialnym kościele 213 lat temu.   Chór szkolny odśpiewał okolicznościowe pieśni, które w przededniu wstąpienia naszego kraju do unii miały także swój symboliczny wymiar - podkreślały trwałość i niezmienność polskiej tradycji narodowej. Na zakończenie odczytano regulamin konkursu fotograficznego odwołującego się w swej głównej myśli do projektu Marii Wieraikowskiej z programu 2 TVP. Zachęcono dzieci, podkreślając przełomowy charakter czasów, w których żyjemy, do wykonania w dniu 30 kwietnia zdjęć, które złożą się na „historię" Jeden dzień z życia Żarek. Będzie to z pewnością niezwykły podarunek uczniów dla przyszłych pokoleń.