Wywiad z Panią Dyrektor - Stanisławą Nowak 


Pani dyrektor Stanisława Nowak 14 października obchodziła jubileusz 25–lecia pracy w naszej szkole na stanowisku dyrektora. Z tej okazji postanowiliśmy przeprowadzić wywiad.


1. Od kiedy pracuje pani dyrektor w naszej szkole?
W SP im. Wl. Szafera w Żarkach pracuję od 1 września 1969 roku. Swoja pracę pedagogiczna rozpoczęłam rok wcześniej w Szkole Podstawowej w Niegowej.

2. Jakiego przedmiotu uczyła pani dyrektor przed objęciem stanowiska dyrektora?
Uczyłem geografii oraz techniki. Po zdaniu matury rozpoczęłam naukę w Studium Nauczycielskim w Katowicach, a następnie już pracując, podjęłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku geografia. Pełniąc funkcję dyrektora, ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Zawsze pamiętam o tym, co przekazała mi moja mama: najcenniejsze jest to, co człowiek posiada w głowie, jakie ma wykształcenie .Namawiam was do solidnej nauki, bo wykształcenie przede wszystkim zadecyduje o waszej przyszłości.

3. Jak ocenia pani dyrektor uczniów naszej szkoły?
Ja bardzo kocham dzieci i bardzo się cieszę, że mogę pracować w szkole podstawowej. Wszyscy jesteście moimi uczniami i bardzo zadowolona jestem z waszych sukcesów, a smucą mnie wasze porażki. Myślę, że uczniowie naszej szkoły nie są źli. Warto jednak cały czas pracować i pokazywać się z jak najlepszej strony.

4. Czy pamięta pani naszych rodziców? Jacy pod względem zachowania byli uczniowie, kiedy zaczynała pani pracę?
Pamiętam dobrze waszych rodziców – byli chyba trochę grzeczniejsi. Chociaż ja nigdy nie narzekałam na swoich wychowanków. Podobne złe zachowanie nielicznych zdarzało się także dawniej. Nauczyciele zawsze jednak musieli borykać się z podobnymi problemami wychowawczymi.

5. Spotykała się pani dyrektor z wieloma znanymi osobami. Które spotkanie utkwiło pani najbardziej w pamięci?
Największe wrażenie wywarła na mnie bez wątpienia prywatna audiencja u Ojca Świętego. Byłam bardzo wzruszona, gdy poprosił mnie o przekazanie pozdrowień ojcom paulinom w Leśniowie. Ostatnio bardzo wzruszona byłam spotkaniem z panią Ireną Sendlerową, która w czasie II wojny światowej uratowała wiele żydowskich dzieci. Otrzymałam od niej książkę z dedykacją o jej życiu. To, co robiła, zasługuje na uznanie i szacunek.

6. Czy cieszy się pani dyrektor z pomocy dla Mateusza?
Bardzo się cieszę, że możemy mu pomóc. Cieszę się także, że Mateusz czuje się ostatnio lepiej. Być może nasze pieniądze pomogą mu w jego trudnym życiu, dochodzeniu do zdrowia. W dniu moich imienin zamiast kwiatów otrzymałam dużo ciekawych laurek, z których bardzo się cieszę. Zachowam je jako niezwykle cenna pamiątkę.

7. Czy szkoła zmieniła się w ciągu tych 25 lat, kiedy pani pełni funkcję dyrektora?
Myślę, że wiele się tu zmieniło. Wykonano nowy dach, ponieważ stary przeciekał. Zmodernizowano ogrzewanie oraz kuchnię. Teren szkoły został ogrodzony, wykonano boisko szkolne. Wzbogacano sukcesywnie klasy w nowe pomoce. Wymieniono wiele okien i drzwi, wyremontowano łazienki. Mamy nowoczesną pracownie komputerową. W czasie mojego urzędowania nadano również imię szkole – była to wielka uroczystość i ważne wydarzenie dla całego miasteczka. Za kilka dni zacznie się remont sali gimnastycznej.

8. Co jest największym marzeniem pani jako dyrektora szkoły?
Wymienię w punktach:
- nauka wszystkich uczniów na jedną zmianę
- pracownia z prawdziwego zdarzenia do nauki języków obcych
- dużo więcej nowoczesnego sprzętu w pracowniach
- czołowe lokaty uczniów w konkursach przedmiotowych

9. Bardzo proszę o dokończenie panią dyrektor zdania: Gdybym jeszcze raz miała wybierać zawód.....
...wybrałabym zawód nauczyciela. Zawsze marzyłam o pracy w szkole, mimo iż rodzice zachęcali mnie do wyboru innego zawodu. Wiele razy mogłam zmienić miejsce pracy, zostałam jednak tutaj, bo kocham dzieci i pracę z nimi.

Życzymy Pani Dyrektor z okazji 25–lecia pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły dużo zdrowia, sukcesów osobistych i zawodowych.


Rozmawiali członkowie koła polonistycznego